Wybierz język

Electrical discharge machining of the contour (EDM)

Operacje EDM pozwalają na zewnętrzną i wewnętrzną obróbkę profilów drutem pochylonym i w pozycji pionowej. Są również strategie dla obróbki 4-osiowej z możliwością automatycznej, interaktywnej i prezycyjnej synchronizacji.

Kliknij poniżej, aby pobrać w pełni funkcjonalną wersję testową SprutCAM

POBIERZ

SprutCAM pozwala tworzyć kody NC dla 2-4-osiowych maszyn EDM ze sterowaniem numerycznym.

Operacje konturowania służą do generowania ścieżki dla drutu wzdłuż profilu 2D (2- i 3-osiowa obróbka) lub jednocześnie wzdłuż dwóch profilów – górnego i dolnego (4-osiowa obróbka).

 

Operacja «Konturowanie 2D» EDM (z angielskiego "Electrical Discharge Machining", czyli "obróbka elektroerozyjna") służy do generowania ścieżki dla drutu wzdłuż profilu 2D (obróbka 2-osiowa), a także dla ruchów wzdłuż profilu 2D z pochyleniem drutu pod ustalonym kątem (obróbka stożkowa lub 3-osiowa). Wynikowa ścieżka drutu bazuje na pojedynczym profilu w odróżnieniu od obróbki 4-osiowej, gdzie należy określić osobne profile dla dolnej i górnej płaszczyzny.

Operacja «Konturowanie 4D» EDM jest przeznaczona do generowania ścieżki drutu wzdłuż dwóch profili 2D jednocześnie. Jeden z tych profili definiuje ruch dolnej prowadnicy, a drugi określa ruch górnej prowadnicy. Z tego też względu, w odróżnieniu do «obróbki 2D», w tej operacji górny i dolny koniec druta może opisywać zupełnie inna ścieżka. 

Możliwe jest zdefiniowanie punktów początku i końca obróbki, punktów nawijania druta i cięcia, kątów pochylenia oraz innych parametrów dla każdego profilu osobno.

SprutCAM pozwala generować różne typy przejść: zgrubne, wykańczające, docinające, czyszczące, itp. Można także ustawić kolejność obróbki, zoptymalizować kierunek, określić sposób kompensacji promienia druta, zezwolić na polecenia wyłączające w programie sterującym, itp.

Wskaźniki dojścia i wycofania są interaktywne. Można je przesunąć w oknie graficznym oraz zdefiniować dokładne rozmiary względem innych elementów lub bazy. 

W niektórych przypadkach, na przykład, jeśli należy wyciąć zamknięty profil, wycięcie całego konturu części może spowodować niepożądane odpady części materiału. SprutCAM posiada zestaw parametrów pozwalających pozostawienie specjalnych niewykończonych obszarów, zwanymi mostami. Gdy drut dotrze do takiego obszaru, system wygeneruje polecenie wyłączenia, po którym muszą zostać podjęte odpowiednie kroki. Następnie powstałe mosty mogą zostać automatycznie odcięte. Można zdefiniować parametry określające ilość przejść do odcięcia mostów, ilość przejść do oczyszczenia profilu po odcięciu, a także parametry dotyczące kolejności. 

Próbkowanie elektroerozyjne służy do usuwania materiału z obszarów bez efektu wypadania kawałków metalu. Ścieżka drutu zazwyczaj rozpoczyna się we wcześniej przygotowanych otworach, zlokalizowanych bliżej środka przygotówki i składa się z równo odległych przejść typu zigzag, sekwencyjnie próbkujących cały materiał wewnątrz kieszeni.

Nowoczesne systemy sterowania dla obróbki elektroerozyjnej pozwalają wczytywać table wcześniej przygotowanych warunków skrawania dla każdego ruchu drutu wzdłuż profilu. W procesie technologicznym jedna z tabel roboczych jest wybierana poprzez określenie specjalnego kodu warunków obróbczych. SprutCAM posiada taką reprezentację warunków obróbczych w swoich operacjach EDM. W zależności od grubości przygotówki, materiału, średnicy druta i wymaganej gładkości powierzchni części można wybrać warunki obróbcze, wartość odsunięcia druta (naddatek osobny dla każdego cięcia z uwzględnieniem promienia druta, przepaleń uzależnionych od mocy iskry, itp.) oraz inne parametry osobna dla każdego cięcia. Tabele warunków obróbczych mogą zostać wybrane z przygotowanej biblioteki lub uzupełniane każdorazowo w każdej operacji.

SAMOUCZKI WIDEO

 

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń