Wybierz język

Wycinanie strumieniem

SprutCAM umożliwia tworzenie ścieżek narzędzia dla wycinania tlenowego, plazmowego i strumieniem wody. Strategia cięcia pozwala kontrolować kolejność elementów wycinanych oraz tworzyć mosty technologiczne, aby zmniejszyć odkształcenia cieplne.

1. Typy cięcia arkuszy blaszanych

SprutCAM umożliwia tworzenie danych technologicznych dla cięcia w 2, 3, 4 i 5 osiach laserem, plazmą i strumieniem wodnym. Kolejność wycinania części jest kontrolowana, co zapobiega wycięciu zewnętrznego profilu przed wycięciem profili definiujących części. W tej operacji najpierw są obrabiane profile wewnętrzne, a zewnętrzne pozostawione są na koniec. 

Kliknij poniżej, aby pobrać w pełni funkcjonalną wersję testową SprutCAM

POBIERZ

Cięcie gazowe

Cięcie gazowe bazuje na zdolności metalu do utleniania i topienia pod wpływem strumienia mieszanki gazowej. W trakcie tego procesu wyrzucane są produkty reakcji utleniania i ciekłego metalu ze szczeliny cięcia. Najczęściej wykorzystywane mieszanki gazowe to acetylen, propan lub gaz naturalny.

Cięcie plazmowe

Proces cięcia plazmowego polega na wykorzystaniu silnie skoncentrowanego plazmowego łuku elektrycznego (gdzie elektroda jest katodą, a skrawany metal anodą). W trakcie cięcia plazmowego obrabiany materiał jest topiony i wyrzucany ze szczeliny cięcia.

Cięcie strumieniem wodnym

Narzędziem do cięcia wodą jest strumień cieczy wydobywający się ze specjalnej dyszy o średnicy 0.08 – 0.5 mm z prędkością ponaddźwiękową (1000 metrów/sekundę i więcej), która dostarcza ciśnienie robocze 400 Mpa i więcej. Odległość pomiędzy wylotem z dyszy a materiałem wynosi zaledwie kilka milimetrów, w związku z tym ciśnienie przekracza odporność materiał i dochodzi do skawania.

SprutCAM obsługuje oba typy cięcia wodnego:

  • cięcie strumienie wodnym;
  • cięcie strumieniem wodno-ściernym.

Materiał ścierny w strumieniu zwiększa zdolności skrawające, dzięki czemu możliwe jest cięcie twardszych materiałów o znacznej grubości.

Cięcie laserowe

Cięcie laserowe oznacza brak kontaktu mechanicznego z obrabianym materiałem. Skoncentrowana wiązka laserowa pozwala ciąć i grawerować niemal każdy materiał, bez względu na jego właściwości termo-fizyczne. Precyzja lasera wynosi około 0.08 mm, dzięki czemu można uzyskać dużą dokładność wzajemnego położenia elementów. Cięcie laserowe może być stosowane do łatwo odkształcalnych i nie sztywnych materiałów. Wiązka laserowa ma średnicę około 0.2 mm, co pozwala tworzyć otwory o średnicy 1 mm.

Duża moc wiązki laserowej gwarantuje dużą wydajność. Wykorzystanie lasera umożliwia cięcie dowolnego typu arkusza materiału nawet wzdłuż skomplikowanego profilu.

2. Wybór technologii

Z punktu widzenia tworzenia programów NC, wybór konkretnego sposobu cięcia nie ma większego znaczenia, ponieważ polecenie do wyłączania plazmy (M53), w przypadku cięcia plazmowego, czy polecenie do włączenia alternatora (M73), w przypadku pracy z wycinarką laserową, są praktycznie takie same od strony ich realizacji w systemie CAM. Z tego względu przygotowanie programu NC dla cięcia laserowego, gazowego, plazmowego, czy strumieniem wodnym może być wykonane za pomocą tego samego modułu systemu CAM przy założeniu, że zostanie przygotowany odpowiedni postprocesor. 

3. Wymagania od systemu CAD

Systemy CAD są używane do stworzenia profilu części do wycięcia oraz profilu arkusza. Wymagania stawiane takim systemom zależą od charakteru elementów wycinanych, ich ilości, czy złożoności. Na przykład, jeśli za pomocą wycinarki plazmowej ma zostać przygotowana duża ilość elementów o różnej złożoności, jednym z najważniejszych wymagań będzie optymalne rozłożenie części na arkuszu w celu zmaksymalizowania wykorzystanej powierzchni materiału.

Z drugiej strony, jeśli arkusz nie musi być całkowicie wypełniony elementami do wycięcia, większy nacisk może być położony na edytor geometrii i zaawansowane możliwości importu z innych systemów (CorelDraw, Rhinoceros).

 

4. Tworzenie programów NC w SprutCAM

Optymalizacja kolejności wycinania profili na podstawie długości przejść z uwzględnieniem profili wewnętrznych 

Kolejność wycinania profili jest określana automatycznie uwzględniając wewnętrzne kontury w celu uniknięcia przedwczesnego odcięcia elementu z niewyciętymi częściami wewnątrz. Oprócz tego system optymalizuje proces obróbki na podstawie długości przejść pomiędzy częściami.

Automatyczne wykrywanie optymalnych punktów wejścia w materiał z jednoczesną kontrolą dojścia i wycofania sąsiadujących części

System posiada automatyczne tworzenie pozycji dla zagłębienia się narzędzia w zależności od wybranego wejścia oraz unikając przecięcia sąsiednich elementów.

Automatyczne sposoby obtaczania naroży

Aby zapobiec złemu wykonaniu naroży części, system udostępnia kilka sposobów tworzenia ścieżki narzędzia dla naroży. Mogą one być ustawione automatycznie lub przez użytkownika, w zależności od kąta.

Mosty technologiczne

Dla uniknięcia wypadnięcia części z arkusza materiału, można pozostawić kilka mostów technologicznych wzdłuż profili. Po wycięciu, mosty te są docinane i część może zostać wyjęta.

SprutCAM posiada następujące tryby tworzenia mostów technologicznych:

  • obróbka bez mostów;
  • ustalona stała ilość mostów, umożliwiająca uzyskanie równej ilości mostów dla każdego profilu;
  • ilość mostów dla każdego profilu jest uzależniona od jego długości;
  • ilość mostów dla każdego profilu jest uzależniona od jest pola powierzchni.

Unikanie przejść przez obszary pracy

Bardzo często z powodu dużych temperatur obrabiany element ulega wygięciu i może zostać uszkodzony, jeśli głowica narzędzia tnącego przez niego przejdzie. W celu uniknięcia takich sytuacji przejścia pomiędzy punktami wejścia mogą być wykonane ponad obszarem nieobrobionym arkusza. W przypadku wyłączenia tej funkcji, przejścia będą realizowane wzdłuż najkrótszego odcinka pomiędzy punktami, natomiast jej włączenie powoduje generowanie przejść w taki sposób, aby narzędzie omijało już wycięte profile.

Symulacja 3D cięcia

Przygotowana technologia może być sprawdzona w trybie symulacji obróbki, który pozwala na wizualną kontrolę jakości.

5. Producenci oprzyrządowania

Niewyczerpująca lista producentów sprzętu do cięcia: Flow International Corporation; Water Jet Sweden AB; Bystronic; Trumpf; Sato Schneidsysteme; Aliko; Trenntec; ESAB Welding & Cutting Productions; Digital Control itp.

SAMOUCZKI WIDEO

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń