Wybierz język

Toczenie

SprutCAM zawiera pełny zestaw strategii do toczenia części o dowolnej złożoności. Wszystkie znane cykle toczenia są obsługiwane. Ścieżki narzędzia są budowane z uwzględnieniem pozostałego materiału, tryby skrawania są ustawiane automatycznie. Każdy mechanizm tokarki, od podtrzymki do chwytacza części, może być sterowany przez program.


Tokarki są stosowane do obróbki przedmiotów obrotowych z metalu i innych materiałów przez toczenie. Tokarki wykonują toczenie i wytaczanie powierzchni walcowych, stożkowych oraz kształtowych, a także planowanie, wiercenie, rozwiercanie i szereg innych obróbek.

 

Kliknij poniżej, aby pobrać w pełni funkcjonalną wersję testową SprutCAM

POBIERZ

SprutCAM umożliwia tworzenie programów NC dla tokarek sterowanych numerycznie. 

Lista typowych operacji dla tego rodzaju obróbki:

  • Planowanie 
  • Toczenie zgrubne
  • Toczenie wykańczające
  • Wiercenie
  • Odcinanie
  • Rowkowanie
  • Toczenie po konturze

Wartą zauważenia jest funkcjonalność systemu SprutCAM pozwalająca stworzyć model 3D elementu obrotowego na podstawie profilu składającego się z krzywej lub zestawu krzywych. Posiadając rysunek przedmiotu do toczenia programista może stworzyć profil w zintegrowanym środowisku do rysowania 2D, a następnie wykorzystać go do zdefiniowania bryły obrotowej, uzyskując tym samym wizualizację 3D części. Funkcjonalność ta ułatwia przygotowanie technologii. Zmiana utworzonego profilu powoduje automatyczną aktualizację modelu 3D części. 

Podczas definiowania narzędzia dla operacji tokarskiej, technolog może wykorzystać istniejącą już w systemie bazę płytek i noży, jak również stworzyć własną.

 

 

 

Wykorzystując typowe operacje tokarskie (z wyjątkiem toczenia po konturze), wszystkie parametry technologiczne są automatycznie uzupełniane przez system na podstawie typu wybranej operacji. Ułatwia i przyspiesza to proces przygotowania technologii dla obróbki prostych części.

 

 

 

 

 

Operacja toczenia po konturze posiada znacznie większe możliwości. Pozwala na elastyczną i komfortową kontrolę nad ścieżką narzędzia w sposób interaktywny w oknie graficznym, a także na grupowanie kilku strategii: zgrubnej, wykańczającej, rowkowania, dodając fazy, czy zaokrąglenia. Może całkowicie zastąpić dowolną typową operację, jednak w przeciwieństwie do nich wymaga od użytkownika odpowiedniego ustawienia parametrów. 

 

 

 

 

Wszystkie operacje tokarskie dostępne w SprutCAM można wykorzystać z tokarkami CNC wyposażonymi w różne systemy mocowania narzędzi, począwszy od prostych oprawek jednonarzędziowych do maszyn z kilkoma głowicami obrotowymi, jak również mocowania z osią obrotową. Pracując z takimi typami maszyn można tworzyć programy NC dla obróbki synchronicznej (skrawanie kilkoma narzędziami jednocześnie). 

 

 

 

 

 

SAMOUCZKI WIDEO

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń