Wybierz język

Obróbka wielozadaniowa

SprutCAM posiada możliwość programowania tokarek wielozadaniowych z przeciwwrzecionem (MTM). Pozwala to tworzyć programy NC dla jednoczesnej obróbki kilku części wieloma narzędziami.

Kliknij poniżej, aby pobrać w pełni funkcjonalną wersję testową SprutCAM

POBIERZ

W nowoczesnym środowisku produkcji seryjnej maszyny wielozadaniowe zdobywają coraz większą popularność. Ich głównymi zaletami są wysoka wydajność połączona z relatywnie niewielkimi rozmiarami. Wielozadaniowość znacznie zwiększa możliwości maszyny. W rzeczy samej, maszyna wielozadaniowa łączy w sobie dwie, trzy, a nawet cztery maszyny. 

 

Obrazek powyżej pokazuje typową maszynę wielozadaniową. Zawiera ona w sobie centrum tokarskie z głowicą oraz frezarkę 6-osiową. Dodatkowo znajduje się w niej programowalne przeciw-wrzeciono, umożliwiające np. obróbkę drugiej części. Standardowy proces technologiczny dla takiej maszyny zakłada, że:

 • Przygotówka pozostaje w jednym z wrzecion.
 • Toczenie jest wykonywane za pomocą dolnej głowicy.
 • Frezowanie jest wykonywane przez górną głowicę z osią obrotową.
 • Przygotówka może być przekazana do drugiego wrzeciona.
 • Nowa przygotówka może zostać załadowana do wolnego uchwytu.
 • Możliwa jest jednoczesna obróbka dwóch części. W takim wypadku toczenie jest realizowane za pomocą jednego z wrzecion, a w tym samym czasie wykonywane jest frezowanie używając drugiego wrzeciona. W razie potrzeby głowice tocząca i frezująca mogą obrabiać współpracując z dowolnym wrzecionem.
 • Odbieranie gotowej części z drugiego wrzeciona.

Kontrola każdej sekcji maszyny wielozadaniowej jest zazwyczaj realizowana przez osobny (kanał) kontroler i każdy kanał wykonuje własny program. W konsekwencji, programowanie takiej maszyny wymaga stworzenia dwóch lub więcej programów, jeden dla każdego kanału sterowania, a także zadbania o ich synchronizację. W celu zapewnienia odpowiedniej koordynacji obróbki wielokanałowej, niezbędne jest wykorzystanie funkcji "czekania" sterowania. W naszym przypadku, na przykład, głowica frezująca nie może rozpocząć obróbki przygotówki w lewym mocowaniu dopóki jest ona toczona przez dolną głowicę.

Wydajne wykorzystanie maszyny wielozadaniowej wymaga minimalizacji czasu oczekiwania, co wiąże się z równym rozłożeniem obłożenia pomiędzy urządzeniami. W naszym przypadku oznacza to, że ilość obróbki wykonanej przez głowicę toczącą i frezującą powinna być zbliżona. Co więcej, czas realizacji w lewym i prawym uchwycie również powinien być zbalanzowany.

W czasie, gdy kilka przygotówek i urządzeń pracuje jednocześnie w jednym obszarze, realistyczna symulacja całego procesu wraz z możliwością sprawdzania kolizji pomiędzy każdym z obiektów staje się bardzo ważnym elementem. Tylko posiadając takie możliwości symulacji można być pewnym przygotowanej technologii, co w efekcie znacznie zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji wynikających z błędów programowania.

System SprutCAM posiada wszystkie funkcjonalności wymagane do programowania maszyn wielozadaniowych, takich jak:

 • Pełny schemat kinematyki maszyny uwzględniający wiele urządzeń wykonawczych (wrzeciona, głowice, itp.), wiele miejsc mocowania przygotówki oraz możliwość współdzielenia osi pomiędzy sterowanymi kanałami.
 • Możliwość programowania ładowania, odbierania i przechwytu materiału.
 • Środki do oceny obciążenia i balansowania każdego ze sterowanych kanałów. Mechanizm transferu pracy pomiędzy kanałami.
 • Funkcjonalność interaktywnego ustawiania punktów "czekania" (punktów synchronizacji).
 • Realistyczna symulacja w czasie rzeczywistym jednoczesnej pracy wszystkich kanałów.
 • Sprawdzanie kolizji wszystkich obiektów w obszarze pracy.

SAMOUCZKI WIDEO

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń