Wybierz język

Toczenie z frezowaniem

Moduł tokarko-frezarki w SprutCAM posiada operacje do programowania wieloosiowej obróbki z obsługą wielozadaniowych centr tokarsko-frezarskich z narzędziami napędzanymi, włącznie z tokarkami typu szwajcarskiego. Prosty interfejs i możliwości modułu tokarskiego do programowania zgrubnego, wykańczającego, rowkowania, toczenia gwintów i odcinania.

Wykorzystanie tokarko-frezarki do obróbki części umożliwia w jednym zamocowaniu materiału wykonywać zarówno operacje toczenia, jak i frezowania.

Kliknij poniżej, aby pobrać w pełni funkcjonalną wersję testową SprutCAM

POBIERZ

Kontrola wszystkich mechanizmów maszyny

SprutCAM pozwala tworzyć programy NC dla dowolnego typu tokarko-frezarek bez ograniczeń obsługiwanych osi, czy mechanizmów maszyny, takich jak: głowice obrotowe, głowice frezujące, przeciw-wrzeciono, podtrzymka, chwytacz części, podajnik materiału, itp. 

Operacje tokarskie

SprutCAM oferuje szeroki zakres strategii do toczenia, wytaczania, wiercenia, m.in.: cykle toczenia zgrubnego, cykle wykańczania, cykle rowkowania, cykle gwintowania na powierzchniach walcowych oraz stożkowych, toczenie powierzchni śrubowych o dowolnym przekroju ze stałym lub zmiennym skoku, cykle obróbki otworów z wykorzystaniem narzędzi od wiodących producentów, bądź specjalnych narzędzi wykonanych pod własne potrzeby. W celu uzyskania optymalnej obróbki części przy użyciu osi B, użytkownik posiada wygodny mechanizm kontroli pochylenia noża w stosunku do powierzchni detalu.

Operacje frezarskie

Obsługiwane są wszystkie typy frezowania zgrubnego i wykańczającego dostępne dla zwykłych frezarek.

SprutCAM umożliwia tworzenie programów NC z wykorzystaniem osi C i Y dla obróbki z wrzecionem głównym oraz przeciw-wrzecionem, zarówno na powierzchni zewnętrznej promieniowej, jak i na powierzchni czołowej części. Jeśli maszyna jest wyposażona w oś B, wówczas możliwa jest obróbka indeksowana w płaszczyźnie pochylonej, a także płynna obróbka 5-osiowa z wykorzystaniem wszystkich osi maszyny.

Jeśli maszyna nie posiada osi Y, to wykonanie obróbki czoła elementu jest możliwe dzięki wykorzystaniu przez SprutCAM współrzędnych polarnych. Co więcej, jeśli maszyna posiada funkcje przekształcające współrzędne kartezjańskie na polarne, SprutCAM wygeneruje odpowiednie polecenia w programie NC.

W celu wykonania frezowania na powierzchni walcowej z płynnym ruchem wokół osi C, można wykorzystać cylindryczny układ współrzędnych.

Operacje pomocnicze

Współczesne maszyny CNC posiadają szeroki zakres procedur sterujących ich mechanizmami, takimi jak przechwyt części z jednego wrzeciona do drugiego, wytaczanie długich części trzymanych przez oba wrzeciona, podtrzymka, podajnik pręta, chwytacz gotowych części, ładowarka przygotówek. Maszyny mają swoje własne zasady i polecenia do sterowania wszystkimi mechanizmami. SprutCAM pozwala użytkownikowi utworzyć zestaw operacji do sterowania dowolnego mechanizmu maszyny, zapisać je i dodać do listy operacji do wykorzystania w przyszłości. Wśród takich operacji są na przykład: przechwyt części pomiędzy wrzecionami, przechwyt części do przeciw-wrzeciona wraz z odcięciem, zamocowanie części z podtrzymką, automatyczne przekazanie wykonanej części do chwytaka, czy kontrola ładowarki przygotówki. Wszystkie parametry, które należy ustawić dla tych operacji są definiowane automatycznie podczas tworzenia programu NC w SprutCAM.

Symulacja obróbki

Symulacja obróbki na etapie tworzenia programu NC pozwala dokładnie sprawdzić wszystkie ruchy elementów maszyny z uwzględnieniem wysięgu wszystkich zamocowanych w głowicy narzędzi w celu uniknięcia kolizji. Oprócz wizualizacji obróbki części system umożliwia zaobserwowanie ruchów elementów maszyny podczas wykonywania operacji pomocniczych stworzonych przez użytkownika, takich jak przechwyt części, przechwyt z odcięciem, czy dociśnięcie podtrzymki.

System symulacji obróbki automatycznie sprawdza kolizje narzędzia skrawającego z elementami maszyny, a także kolizje pomiędzy elementami maszyny.

 

SAMOUCZKI WIDEO

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń