Wybierz język
Opinie

Znalazłeś błąd? Zaznacz go myszką i naciśnij Ctrl+Enter.

Modeler 2D

Konstrukcje geometryczne 2D są tworzone na aktywnej płaszczyźnie.. Płaszczyzna może zawierać zestaw elementów 2D połączonych sekwencją konstrukcji i zależnościami parametrycznymi. Podczas tworzenia obiektów 2D relacje parametryczne pomiędzy nimi są tworzone automatycznie z uwzględnieniem ich typu. Dzięki temu zmiana parametrów geometrycznych jednego elementu powoduje, że wszystkie powiązane elementy są automatycznie przebudowywane.

Każda płaszczyzna ma stałą pozycję w globalnym układzie współrzędnych, co pozwala umieszczeć obiekty 2D w przestrzeni 3D.

Parametryzacja

Zintegrowany tryb parametrycznej geometrii 2D umożliwia tworzenie zarówno geometrii dodatkowej (obszary obróbki/zabronione, przygotówka, prowadnice), jak i modelu do obróbki. Tryb geometrii 2D ma możliwość konstruowania modeli parametrycznych i pozwala przyciągać je do modelu 3D. Wszystkie obiekty 2D są reprezentowane na dwa sposoby: graficznie i językowo (tekst). Oba te tryby są ze sobą ściśle powiązane. Oznacza to, że każdy obiekt widoczny w obszarze graficznym odpowiada linii tekstu napisanej w języku procesora graficznego i na odwrót.

W programie geometrii 2D zapisywana jest sekwencja konstrukcji, relacje pomiędzy obiektami, a także zdefiniowane przez użytkownika parametry. Możliwe jest wprowadzanie zmian w tych parametrach tworzących model 2D w dowolnym momencie (interaktywnie lub poprzez edycję zapisu tekstowego). Pozwala to na ilościową i jakościową parametryzację komponentu.

Tryb konstrukcji geometrii 2D jest interaktywną powłoką, która daje dostęp do funkcji procesora geometrycznego i pozwala na ich wykorzystanie bez konieczności nauki składni języka wykorzystywanego do tworzenia geometrii 2D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń