Wybierz język

Model geometryczny

Pierwszymi czynnościami, jakie należy wykonać w procesie przygotowywania technologii są import pliku zawierającego informacje geometryczne modelu, dokonanie korekcji struktury modelu, wykonanie transformacji, utworzenie nowych elementów bazując na już istniejących, a także dostosowanie atrybutów wizualizacji.

Elementy modelu są dostępne poprzez okno struktury modelu i menu podręczne.

Nowy interfejs systemu posiada animowane widoki oraz wsparcie dla wielu okien pozwalając tak dostosować obszar graficzny, aby użytkownik mógł obserwować model w kilku różnych rzutach jednocześnie.

Praca z modelem:

 • Import formatów: IGES, DXF, STL, VRML, PostScript, Parasolid text, Parasolid binary, Rhinoceros, Sprut Models, SolidWorks, Step. 
 • Nieograniczona złożoność modelu geometrycznego oraz ilości jego elementów 
 • Pełne wsparcie dla obiektów bryłowych, powierzchniowych, siatkowych oraz liniowych 
 • Poprawna obróbka dziur i przerw pomiędzy powierzchniami
 • Analiza i automatyczna naprawa nieprawidłowych powierzchni 
 • Transformacje przestrzenne całego lub części modelu 
 • Pomiar parametrów geometrycznych modelu lub jego składowych 
 • Tworzenie krzywych przez rzutowanie na płaszczyznę zewnętrznych granic modelu 3D lub osobnych powierzchni 
 • Interaktywne tworzenie i kontrola układów współrzędnych 
 • Konstruowanie dwuwymiarowych geometrii w zintegrowanym środowisku 
 • Jednoczesna graficzna i tekstowa reprezentacja obiektów 2D 
 • Potężne narzędzie do tworzenia parametrycznych modeli geometrycznych 
 • Kalkulator geometryczny

Hierarchiczna struktura modelu geometrycznego

Model geometryczny w SprutCAM ma hierarchiczną strukturę (drzewo). Jest ona edytowalna i może zawierać bryły, powierzchnie, siatki i krzywe. Nie ma ograniczeń co do ilości obiektów w modelu.

Elementy mogą być umieszczane w uporządkowanych katalogach (grupach), tworząc  strukturę modelu geometrycznego. W ten sam sposób przechowywane są pliki na komputerze.

Przygotówka może być reprezentowana przez wyciągnięty płaski kształt (profil), jako kostka (wysokość/szerokość/długość), jako dowolny kształt np. model 3D lub odlew, jako wynik obróbki po poprzednich operacjach lub jako materiał pozostałypo obróbce jednym lub wieloma narzędziami o różnych kształtach.

Transformacje modelu

Dostępne transformacje przestrzenne dają użytkownikowi wszystkie potrzebne narzędzia do dostosowania modelu (przesunięcie, obrót, skalowanie, odbicie lustrzane, lokalizowanie zera, orientacja). Zobacz obraz po prawej - kliknij go aby powiększyć.

Import modelu

Model geometryczny może być przygotowany w dowolnym systemie CAD i zaimportowany do SprutCAM za pośrednictwem jednego z następujących formatów:

 • IGES (*.igs, *.iges)
 • DXF (*.dxf)
 • STL (*.stl)
 • VRML (*.wrl)
 • PostScript (*.ps, *.eps)
 • Parasolid text (*.x_t, *.xmt_txt)
 • Parasolid binary (*.x_b, *.xmt_bin)
 • Rhinoceros (*.3dm)
 • Sprut Models (*.sgm)
 • SolidWorks (*.SLDASM, *.ASM, *.SLDPRT, *.PRT, *.SLDDRW, *.DRW)
 • Step (*.stp, *.step)

Tworzenie tekstu

Tekst przeznaczony do obróbki może być stworzony bezpośrednio w SprutCAM wykorzystując do tego dowolną zainstalowaną w systemie Windows czcionkę typu True Type. Przygotowany tekst jest konwertowany w krzywe, które następnie są użyte do obróbki na płaszczyźnie lub rzutowane na powierzchnie. Test może być ułożony wzdłuż linii lub wokół okręgu za pomocą różnych parametrów.

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń