Wybierz język
Opinie

Znalazłeś błąd? Zaznacz go myszką i naciśnij Ctrl+Enter.

Aplikacja

QUICK LINKS

 
Presentation
What's New
INSTALL NOW
Pobierz broszurę PDF
Feature list

Get free SprutCAM for EDU

 

MASZYNA

Podczas generowania technologii obróbki części SprutCAM bierze pod uwagę kinematykę maszyny. Dzięki temu możliwe jest tworzenie programów dla maszyn o różnych konfiguracjach i przeliczone ruchy narzędzia nie wymagają żadnych dodatkowych modyfikacji w celu dopasowania do specyficznych cech maszyny.

W przypadku, gdy kinematyka maszyny jest standardowa i nie ma potrzeby weryfikacji wzajemnych ruchów jej elementów, ścieżka narzędzia jest obliczana dla jednego ze standardowo dostępnych schematów maszyn nie posiadających opisu elementów maszyny, ani ich wzajemnego położenia.

W trakcie tworzenia programu polecenia generowane są nie tylko dla głównych osi, ale także dla dodatkowych, jak na przykład uchwyt podtrzymujący, konik, czy hamulce osi obrotowej.

Schemat kinematyki maszyny może zawierać różne urządzenia, zarówno sterowane ręcznie, jak i programowo.

NARZĘDZIE

Narzędzia różnego typu można łączyć w biblioteki narzędzi lub lokalne «pojemniki narzędzi», które mogą być kojarzone z odpowiednimi maszynami. Możliwe jest wykorzystanie bibliotek narzędzi producentów oraz narzędzi użytych w definiowanej technologii, pogrupowanych względem pożądanych cech.

W zależności od wybranego typu maszyny system udostępnia tylko te typy strategii obróbczych, które mogą być wykonane na danej maszynie. W ten sam sposób dostowywane są domyślne parametry operacji.

SYMULACJA

SprutCAM posiada potężny moduł symulacji maszynowej, pozwalający symulować obróbkę dla dowolnej maszyny, wygenerowanej na podstawie jej kinematyki i modeli bryłowych. Symulacja maszynowa pozwala zoptymalizować technologię względem określonych warunków, np. wydajności, czasu życia narzędzia, bezpieczeństwa urządzień i innych. W trakcie symulacji użytkownik wizualnie weryfikuje cały proces obróbki części z uwzględnieniem ruchów urządzień podstawowych i dodatkowych maszyny. Dodatkowo system automatycznie zaznacza bloki programu, gdzie wykryte zostaną kolizje, czy podcięcia. W pakiecie SprutCAM dostarczany jest zestaw maszyn, wśród których znajdują się praktycznie wszystkie typy maszyn do obróbki metalu (machines and robots).

Moduł symulacji maszynowej posiada następujące możliwości:

  • Symulacja wieloosiowej obróbki z uwzględnieniem ruchów maszyny zgodnie ze zdefiniowanym schematem jej kinematyki. 
  • Realistyczne odwzorowanie modelu. 
  • Wysoka autentyczność modelu wyniku obróbki pozwala na wizualną kontrolę jakości obróbki i wykrycie możliwych wad. 
  • Wizualizacja nieobrobionych obszarów i podcięć części.
  • Możliwość porównania wyniku obróbki z modelem źródłowym.
  • Wizualna kontrola pozostałego materiału.
  • Dostosowanie widoczności kompensacji promienia i długości narzędzia w procesie symulacji.

POSTPROCESOR

Podczas przeliczania ścieżek narzędzia polecenia są generowane bezpośrednio dla osi maszyny zgodnie ze schematem kinematyki. Pozwala to uniknąć dodatkowych złożonych obliczeń współrzędnych w programie postprocesora podczas generowania programu NC. Wbudowany generator postprocesorów umożliwia dostosowanie ustawień do dowolnego systemu sterowania CNC. Dostępność zarówno pomocy dotyczącej języka, jak i mechanizmu masek czyni go elastycznym i wydajnym. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i interaktywnej pomocy stworzenie postprocesora nie jest trudne. Standardowy pakiet SprutCAM zawiera zestaw postprocesorów dla wielu typów maszyn i sterowań.

 

You are welcome to download full featured 30 day trial version of our CAM system here:

INSTALL NOW

 

 

 

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń