Wybierz język
Opinie
Znalazłeś błąd? Zaznacz go myszką i naciśnij Ctrl+Enter.

Co nowego w SprutCAM 10

SprutCAM 10

Broszura SprutCAM 10 (wersja angielska)

 

 

Pobierz SprutCAM

Nowe i zmienione strategie obróbcze

Nowa operacja "Stały krok 3D"

ScallopToolpath

Ścieżki operacji "Stały krok 3D" zaczynają się od krzywych leżących na powierzchniach części, po czym są odsuwane do środka do momentu załamania. Dzięki temu otrzymujemy stały odstęp pomiędzy przejściami narzędzia. Wynikowa ścieżka narzędzia nadaje się do obróbek szybkościowych skomplikowanych form i innych kształtów.

Cechy:

 • Bardzo szybkie liczenie ścieżki narzędzia.
 • Jedno wejście, jedno wyjście. Możliwe jest obrobienie całej części jedną ciągłą spiralną ścieżką narzędzia z tylko jednym wejściem i wyjściem.
 • Obróbka szybkościowa. Możliwe jest wygenerowanie wygładzonej ścieżki narzędzia.

Nowa operacja "Planowanie"

FaceMilling

Operacja "Planowanie" usuwa materiał powyżej najwyższego punktu części. Dostępne są trzy strategie.

 • Spiralna. Strategia ta generuje ruchy podobne do spiralnych i daje nam pewność, że nie zostanie przekroszona zdefiniowana szerokość skrawania, dzięki czemu można zwiększyć szybkość posuwu. Ostre naroża w ścieżce narzędzia mogą być wygładzone. Wykorzystana tutaj technika prowadzenia narzędzia zwiększa jego żywotność. Maksymalna dopuszczalna szerokość skrawania to 99% średnicy narzędzia.
 • Zigzag. Prosta klasyczna ścieżka narzędzia dobrze nadająca się do usuwania cienkiej warstwy materiału z przygotówki. Została zaprojektowana z myślą o efektywności. Nawet łączenia pomiędzy przejściami mogą być wykonane w materiale, co ogranicza ilość ruchów jałowych w powietrzu.
 • Równoległa (współbieżnie i przeciwbieżnie).

Ulepszona obróbka szybkościowa

hsm_trohoids_zoom84 hsm_links2 hsm_safedistance_zoom89

Nowe przejścia trochidalne redukują długość ścieżki narzędzia nawet o 20% w porównaniu do wersji 9. Obciążenie narzędzia nie zmienia się tak drastycznie. Większość łączeń jest zaokrąglona. Wiele łączeń jest wykonywana bez wycofywania do poziomu bezpieczeństwa.

Główne zalety: gładkie skrawanie, zmniejszenie zużycia narzędzia, krótsza ścieżka narzędzia.

Dostępna w operacjach: Zgrubne stałe Z, Kieszeniowanie, Oczyszczanie płaszczyzn.

Przeprojektowane operacje Wierszowanie optymalne i Złożona

image_5_2_1-14

W poprzednich wersjach te operacje składały się z dwóch operacji o różnych parametrach zawartych w jednaj grupie. Zmniejszało to komfort pracy i zwiększało ryzyko popełnienia błędu. Teraz każda z tych operacji jest kompletna i niepodzielna.

Nowe operacje cięcia nożem

Knife5d

Operacje cięcia nożem 2D i 6D zostały zaprojektowane, aby kontrolować narzędzie, które musi być zorientowane wzdłuż kierunku ruchu. Może to być nóż, piła taśmowa, piła tarczowa itp. W typowym zastosowaniu wymagana jest maszyna posiadająca 6 płynnych osi.

Cechy: możliwość wykorzystania nowych typów narzędzi, automatyczna orientacja narzędzia oraz obliczanie kątów pochylenia dla ruchów wejścia/wyjścia i roboczych.

Nowa operacja cięcia strumieniem 4D

JetCutting4D

Operacja cięcia strumieniem 4D może być zastosowana dla cięcia wodnego, laserem, plazmą itp. gdzie narzędziem jest strumień lub wiązka. Pozwala ona obrabiać zarówno proste elementy, jak i bardziej skomplikowane z pochylonymi ścianami. Profile cięcia są ustawiane w ten sam sposób jak w przypadku operacji cięcia drutem EDM, jednak ścieżka narzędzia jest generowana w formacie "punk + normalna" lub "punkt + kąt obrotu osi".

Nowa operacja "Spawanie 5D"

weldingbox_zoom40

Zaimplementowana została tutaj funkcja automatycznego liczenia geometrii spoiny bez odniesienia do konkretnego typu oprzyrządowania do spawania (nie są generowane specyficzne komendy dla lasera, łuku elektrycznego, palnika gazowego, urządzenia ultradźwiękowego itp.). Wystarczy dodać do modelu do obróbki krawędź pomiędzy elementami do zespawania, a system automatycznie obliczy kąty dla każdego punktu krzywej w taki sposób, aby głowica spawająca była jak najbliżej środka pomiędzy przyległymi ścianami i nie kolidowała z nimi. W trybie symulacji można zobaczyć dodawanie materiału w miejscu powstającej spoiny.

Nowa operacja do napawania

pocketcladding_zoom30

Realizuje ona koncepcję obróbki addytywnej, która w przeciwieństwie do skrawającen dodaje materiał zamiast go usuwać. Pozwala to, na przykład, zbudować na powierzchni części warstwę materiału o specyficznych właściwościach: duża twardość, wytrzymałość, odporność na zużycie, zarysowania, korozję, ciepło itp. Umożliwia to również regenerację drogich części i narzędzi, naprawę noży, matryc, form, kół zębatych, wałków, itp. Definiowanie modelu do obróbki oraz parametrów jest podobne do operacji Kieszeniowania i pozwala określić obszar nakładania materiału za pomocą krzywych i krawędzi modelu 3D. W zależności od wybranej powierzchni bazowej obszar pracy może się znajdować na powierzchni płaskiej, walcu lub bryle obrotowej, a po włączeniu opcji "Rzutuj ścieżkę narzędzia na część" można nakładać materiał na powierzchnię o dowolnym kształcie. Operacja posiada strategie Równolegle i Odstęp do wypełnienia obszaru. Można także określić ilość warstw oraz kąt boczny dla ścian.

Ulepszona funcja optymalizacji ruchów robota

robotmapchanged_zoom20

Poprawiony został interfejs oraz komfort pacy z oknem "Optymalizacji ścieżki narzędzia". Dodano skalę oraz suwaki do łatwiejszego śledzenia aktualnej pozycji. Teraz różne typy błędów (obszar nieosiągalny, osie poza limitami, osobliwości) będą wyświetlane na mapie różnymi kolorami. Na mapie są teraz pokazywane również wykryte obszary kolizyjne. Zmiany wprowadzone na mapie mogą być zastosowane bezpośrednio do ścieżki narzędzia bez konieczności ponownego przeliczania operacji.

Lista strategii została rozszerzona o kontrolę stołu obrotowego. Teraz system pozwala obliczać pozycję stołu w zależności od kierunku osi narzędzia lub pozycję końca narzędzia relatywnie do osi obrotowej stolu, a także kombinację obu przypadków.

Dodano funkcję dopasowania osi w operacji "Obróbka obrotowa"

rotaryflexibleaxis_zoom40

Może ona znacznie uprościć obróbkę części w styly wała korbowego, gdzie jest wyraźna osiowa asymetria. Włączenie tej opcji powoduje, że oś wokół krótej są formowane przejścia robocze zostaje automatycznie ustawiona w punkcie średniej arytmetycznej z każdego z przekrojów. W wyniku tego otrzymana trajektoria narzędzia jest jednolita, bez przerw i z poprawnymi zmianami orientacji narzędzia względem części.

Nowy cykl "Planowanie" w operacji "Toczenie po konturze"

lathefacecontouring_zoom22

Pozwala on zaprogramować operację planowania jednym kliknięciem. Ścieżka narzędzia jest generowana w ten sam sposób jak dla cyklu "Profil" lub "Cykl odsunięty". Geometria źródłowa jest automatycznie obliczana jako lewe lub prawe czoło części z uwzględnieniem wydłużenia do aktualnej przygotówki.

Zaktualizowana obróbka bazująca na cechach (FBM)

Rosnąca baza wiedzy technologicznej

Znaczne usprawnienia interfejsu i stabilności

Nowa opcja poszerzenia otworu

HoleGroove

Funkcjonalność obróbki bazującej na cechach została rozszerzona o opcję poszerzenia otworu. Do już rozpoznawanych typów otworów prostych i stopniowych dodane zostało wykrywanie poszerzeń w otworach (prostokątne, trapezoidalne, okrągłe, kształtowe, itp.). Dla poszerzeń dostępne są następujące strategie obróbki: wytaczanie, zgrubne kieszeniowanie, zgrubne i wykańczające frezowanie po profilu, fazowanie. Dzięki temu za pomocą operacji FBM można łatwo i szybko zaprogramować obróbkę dla otworów o dowolnej złożoności.

Narzędzia kształtowe w FBM

fbmshapetool_zoom40

W operacji FBM dodano możliwość wykorzystywania narzędzi kształtowych. Dzięki temu dla obróbek wymagających specjalnych narzędzi nie zawartych stanrdardowo w systemie, użytkownik może zdefiniować odpowiednie narzędzie kształtowe. Wszystkie parametry określone w definicji narzędzia (średnica, długość, zaokrąglenie, kąty, itp.) mogą zostać ustawione w operacji.

Wizualizacja, symulacja i interfejs

Zaktualizowana wizualizacja 3D

videcard_zoom30

Dostępny jest nowy tryb zaawansowanego renderowania z najnowszymi funkcjami OpenGL. Naprawiono problemy związane ze zintegrowanymi kartami Intel. Znacząco poprawiono wydajność dla kart graficznych NVIDIA. W związku z nowym trybem renderowania dodana została nowa opcja w ustawieniach systemu. Pozwala ona odpowiednio ustawić tryb renderowanie w zależności od możliwości posiadanej karty graficznej. Może to pomóc rozwiązać problemy z wyświetlaniem w sytuacji, gdy karta graficzna nie obsługuje pewnych funkcji dotyczących wizualizacji.

Do procesu instalacji dodana została procedura wyboru preferowanej karty graficznej w przypadku, gdy w komputerze znajduje się więcej niż jedna.

Ulepszona wizualizacja ścieżki narzędzia

toolpathvis_zoom36

Można teraz ustawić kolorowanie ścieżki narzędzia w zależności od typu posuwu (szybki, dojście, roboczy, wycofanie itp.). Odpowiednie komendy ruchu w drzewie w trybie symulacji kolorowane są w ten sam sposób. Aktualnie wykonywany ruch jest teraz oznaczony jako pogrubiona czerwona linia ze strzałką.

Nowe typy symulacji

carpainting_zoom35

Symulacja addytywna - dodaje materiał do przygotówki w miejscu przejścia narzędzia. Jest ona wykorzystywana do wizualizacji procesów spawania oraz napawania.

Malowanie - nie dodaje ani nie usuwa materiału, a jedynie koloruje powierzchnię części lub przygotówki w miejscach przejścia narzędzia. Ten typ symulacji używany jest do procesów malowania i obróbki cieplnej.

Wizualizacja parametrów obróbki obrotowej

rotaryangles_zoom49

Ustawianie parametrów dla obróbki obrotowej można teraz wykonywać bezpośrednio w obszarze graficznym. Wystarczy ustawić kursor w polu parametru, aby zobaczyć jego wizualizację w oknie graficznym. W celu jego zmiany wystarczy przeciągnąć odpowiedni element lub podać konkretną wartość.

Podgląd ścieżki narzędzia w czasie rzeczywistym

Operacje jak "Stałe Z" i "Wierszowanie" mają teraz specjalny podgląd ścieżki narzędzia, który pojawia się po kliknięciu jednego z parametrów w oknie inspektora parametrów (panel poniżej drzewa operacji). Podczas modyfikacji parametrów, na przykład kroku, czy kąta przejść, lub zakresu obróbki, podgląd jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. Dodatkowo można zmieniać niektóre parametry bezpośrednio w oknie graficznym.

Usprawniona kontrola kolizji

Kontrola kolizji w trybie symulacji będzie teraz brała pod uwagę również oprawkę narzędzia oraz zdefiniowane mocowania.

Nowe okno wykresu ruchu osi

axesgraph_zoom44

Pozwala zobaczyć zmiany we współrzędnych w stosunku do długości ścieżki. Dzięki temu można w prosty sposób zaobserwować tempo zmian, wykryć częste zmiany kierunku, a tym samym zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne miejsca w ścieżce narzędzia.

Ulepszone wyświetlanie właściwości operacji

Poprawiono wyświetlanie parametrów operacji zarówno w głównym oknie parametrów, jak i w panelu inspektora parametrów. Teraz widoczność konkretnego parametru będzie uzależniona od możliwości wybranej maszyny i strategii obróbczej.

Bardziej komfortowa edycja parametrów cykli tokarskich

latheprops_zoom44

Właściwości cykli dla operacji "Toczenie po konturze", które były edytowane w osobnym oknie można teraz ustawiać w głównym panelu właściwości podobnie jak wszystkie inne parametry operacji.

Nowe okno "Wyślij wiadomość do wsparcia technicznego"

supportmessage_zoom62

Jest ono zintegrowane z ogólnym systemem pomocy. Teraz nie trzeba nawet posiadać klienta poczty. Jeśli jest dostępne połączenie internetowe, wiadomość jest wysyłana od razu do usługi sieciowej wsparcia technicznego SprutCAM. Niektóre pliki można automatycznie załączyć do wiadomości. Plikami takimi mogą być logi systemowe, konfiguracja programu, symulator maszynowy, ostatnio używany projekt lub inne pliki wybrane przez użytkownika. Im więcej konkretnych informacji o zgłaszanym problemi się zawrze, ty większa szansa na szybkie uzyskanie odpowiedzi. W celu śledzenia zmian wprowadzanych wraz z aktualizacjami systemu można skorzystać ze strony https://www.sprutcam.com/SprutCAMChanges.

Nowy inteligentny system pomocy interaktywnej bazujący na chmurze

smarthintnew_zoom41

Jeśli widzisz nieznany parametr, możesz kliknąć na znajdujący się obok niego znak zapytania w celu wyświetlenia związanej z nim pomocy, która oprócz zwykłego opisu może zawierać obrazki, filmy i linki do powiązanych materiałów. Informacje są pobierane z chmury, a jeśli nie jest ona dostępna, to z lokalnego archiwum.

Nowe okno wyboru maszyny

f_clip0797_zoom34

Pozwala wybrać i dodać nowe maszyny znacznie szybciej, łatwiej i bardziej niezawodnie. Jeśli na liście nie ma potrzebnej maszyny, wystarczy skopiować plik konfiguracji maszyny do jednego z widocznych katalogów lub dodać ścieżkę wyszukiwania do folderu, gdzie znajdują się maszyny i odświeżyć listę. Można zapomnieć o niemożliwości dodania dwóch maszyn z tym samym identyfikatorem. Teraz można nawet przełączać się pomiędzy różnymi wersjami jednej maszyny. Co więcej, jeśli plik konfiguracji maszyny został zaktualizowany, nie trzeba uruchamiać ponownie całego systemu, wystarczy nacisnąć przycisk "Domyślnie" w oknie wyboru maszyny. Dodatkowo, jeśli zostanie otworzony projekt i system wykryje, że był on stworzony z inną wersją maszyny, zostanie wyświetlone ostrzeżenie oraz zaoferowana możliwość aktualizacji projektu.

Jądro geometryczne i model 3D

Ulepszony wewnętrzny import formatu STEP

stepfile_zoom22

Natywny import formatu Parasolid

Pozwala na import do SprutCAM modeli w formacie Parasolid. Na chwilę obecną funkcja ta jest w fazie eksperymentalnej. Zalety: pozwala importować modele bez konieczności posiadania systemu CAD obsługującego ten format (np. SolidWORKS, SolidEdge).

Funkcja ponownego importu/aktualizacji modelu 3D

reimportfeature_zoom80

Podczas importu dowolnego modelu 3D do SprutCAM zapamiętywana jest nazwa pliku źródłowego. Jeśli plik ten zostanie zmieniony, pokazany zostanie specjalny znacznik przy odpowiednim folderze w trybie "Model 3D" i wyświetlony przycisk "Aktualizuj". Wystarczy kliknąć ten przycisk, aby zaimportować aktualną wersję modelu.

Obsługa asocjatywności dla formatów STEP i Parasolid

Importując podobne pliki STEP lub XT, wszystkie podobne elementy morelu 3D będą miały te same identyfikatory. Nawet po zszyciu modelu krawędzie będą miały te same nazwy (składają się z nazw przyległych ścian). Dzięki temu można używać podobne modele 3D w jednym projekcie bez potrzeby ponownego tworzenia projektu od początku.

Dodatki do systemów CAD

f_clip1170_zoom58

Wszystkie dodatki dla głównych systemów CAD zostały zaktualizowane do współpracy z najnowszymi wersjami tych systemów: SOLIDWORKS 2015, IronCAD 2015, SpaceClaim 2015, Inventor Professional 2015, Rhinoceros 5, itp.

Narzędzie

Nowe typy narzędzi do obróbki wcięć

groovetools_zoom63

 • Frez do rowków na płytki okrągłe,
 • Frez z podwójną fazą z krawędzią ostrą lub zaokrągloną,
 • Frez o ustawialnej fazie.

Dwa punkty bazowe narzędzia

twotoolings_zoom86

W cyklach operacji FBM można teraz używać kilku punktów bazowych dla narzędzia (dwa korektory) w jednej operacji. Jest to przydatne, na przykład, podczas rozwiercania lub frezowania wcięć wewnątrz otworów.

Obsługa skryptów

scripts_ide_image_zoom48

Zaawansowane możliwości języka skryptowego. Pozwala dostosować istniejące operacje za pomocą zdefiniowania obsługi zdarzeń operacji. Można także dodać własne operacje oparte na skryptach. API umożliwia dostęp do parametrów operacji oraz jądra obliczeniowego, a także wykorzystanie zewnętrznych bibliotek (DLL). Zalety: możliwość tworzenia specjalnych operacji lub modyfikowanai już istniejących w zintegrowanym środowisku do tworzenia skryptów z obiektowym dostępem do parametrów operacji.

Schematy maszyn

Obrót osi po najkrótszej drodze

shortestpathrotation_zoom75

Dodano nowy parametr osi obrotowej maszyny 'Obrót po najkrótszej drodze'. Po jego włączeniu symulacja automatycznie wybierze kierunek obrotu dla ruchu szybkiego po najkrótszej drosze. Na przykład, ruch z 15 stopni na 350 stopni obróci oś o -25 stopni zamiast +335.

Obsługa nowych maszyn

NewRobots

Nowe schematy dla robotów Denso, Ever, Kawasaki, Manutec, SunLiFia, Mitsubishi, Toshiba, Nachi oraz wielu innych maszyn do frezowania, toczenia z frezowaniem, obróbki drewna itp. Dodano możliwość zdefiniowania obsługi 6-tego stopnia swobody (obrót wokół osi narzędzia). Ma to zastosowanie dla pił tarczowych, cięcia nożem i inne.

Postprocesory

Dodano nowe formaty ramek wyjściowych ścieżki narzędzia

toolframeoutputtwoangles_zoom50

 • «Dwa kąty AB»,
 • «Dwa kąty BC»,
 • «Dwa kąty BA»,
 • «Dwa kąty AC».

Zazwyczaj orientacja narzędzia opisana jest za pomocą trzech kątów przestrzennych A, B i C w różnej kolejności (dokładnie wewnątrz wieloosiowego ruchu MULTIGOTO). Używając jednego z nowych formatów orientacja narzędzia jest obliczana w taki sposób, że oś narzędzia pozostanie bez zmian, podczas gdy jedna z wartości A, B lub C będzie równa zeru (układ współrzędnych obracany jest wokół osi narzędzia). Przydatne jest to do tworzenia postprocesorów dla specjalnych typów maszyn takich jak wieloosiowe maszyny do drewna, czy maszyny z pochylonymi osiami obrotowymi, gdy wartości fizycznych osi nie odpowiadają typowym kątom przestrzennym, a obliczanie ręczne jest kłopotliwe.

 

Pobierz SprutCAM

 

Locations of visitors to this page

Система Orphus

Zadzwoń